สงขลา-อบจ.สงขลาเลือก ม.ราชมงคลศรีวิชัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประชาชน เพื่อเปลี่ยนสีผังเมือง รับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

สงขลา-อบจ.สงขลาเลือก ม.ราชมงคลศรีวิชัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประชาชน เพื่อเปลี่ยนสีผังเมือง รับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

สงขลา-อบจ.สงขลาเลือก ม.ราชมงคลศรีวิชัย จ…

Read More
นิพนธ์ ชี้ ท้องถิ่น คือหน่วยงานหลัก ช่วยลดสถิติอุบัติเหตุฯเร่งสร้างความร่วมมือบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ปลูกจิตสำนึกวินัยจราจร ตั้งเป้าลดความสูญเสียทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

นิพนธ์ ชี้ ท้องถิ่น คือหน่วยงานหลัก ช่วยลดสถิติอุบัติเหตุฯเร่งสร้างความร่วมมือบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ปลูกจิตสำนึกวินัยจราจร ตั้งเป้าลดความสูญเสียทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

นิพนธ์ ชี้ ท้องถิ่น คือหน่วยงานหลัก ช่วย…

Read More