นิพนธ์ เผย ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่ง ป.ป.ช และกระทรวงมหาดไทยที่ปลดจากตำแหน่ง นายกอบจ.แล้ว เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นิพนธ์ เผย ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่ง ป.ป.ช และกระทรวงมหาดไทยที่ปลดจากตำแหน่ง นายกอบจ.แล้ว เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นิพนธ์ เผย ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่ง ป.ป….

Read More
มลูนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริจาค มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในภารกิจ โควิด-19 ของจังหวัดปราจีนบุรี

มลูนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริจาค มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในภารกิจ โควิด-19 ของจังหวัดปราจีนบุรี

มลูนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่…

Read More
นิพนธ์ ชง คกก.ยุทธศาสตร์ภาคใต้(กพต.) เร่งรัดแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ แก้ปัญหาเรือประมง และพัฒนาด่านสะเดาฯ จ.สงขลา กระตุ้นการค้าชายแดนเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

นิพนธ์ ชง คกก.ยุทธศาสตร์ภาคใต้(กพต.) เร่งรัดแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ แก้ปัญหาเรือประมง และพัฒนาด่านสะเดาฯ จ.สงขลา กระตุ้นการค้าชายแดนเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

นิพนธ์ ชง คกก.ยุทธศาสตร์ภาคใต้(กพต.) เร่…

Read More