สกพอ.ร่วมกับกลุ่มสตรีอีอีซีฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในฉะเชิงเทรา (ชมคลิป)

สกพอ.ร่วมกับกลุ่มสตรีอีอีซีฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในฉะเชิงเทรา (ชมคลิป)

สกพอ.ร่วมกับกลุ่มสตรีอีอีซีฉะเชิงเทรา ร่…

Read More
เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ก้าวไปอีกขั้น ศอ.บต. ร่วมกัน 2 มหาลัย ศึกษาระบบโลจิสติกส์ ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ เพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต

เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ก้าวไปอีกขั้น ศอ.บต. ร่วมกัน 2 มหาลัย ศึกษาระบบโลจิสติกส์ ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ เพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต

เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ก้าวไปอีกขั้น ศอ.บ…

Read More
สงขลา-โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา นักการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับภาคใต้ที่ไต่เต้าสู่ระดับชาติแล้ว

สงขลา-โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา นักการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับภาคใต้ที่ไต่เต้าสู่ระดับชาติแล้ว

สงขลา-โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรีย…

Read More