นิพนธ์ ส่งตัวแทนนำสิ่งของบริโภค เวชภัณฑ์ เยี่ยมพื้นที่ถูกล็อคดาวน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เร่งทุกฝ่ายช่วยควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

นิพนธ์ ส่งตัวแทนนำสิ่งของบริโภค เวชภัณฑ์ เยี่ยมพื้นที่ถูกล็อคดาวน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เร่งทุกฝ่ายช่วยควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

นิพนธ์ ส่งตัวแทนนำสิ่งของบริโภค เวชภัณฑ์…

Read More