สงขลา-ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่บุกจับร้านอาหารแอบจัดปาตี้ให้ลูกค้าดื่มกินไม่สนโควิด19 และเคยถูกตักเตือนมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ปฏิบัติตาม รวบเจ้าของและลูกค้ารวม 10 คนดำเนินคดี (ชมคลิป)

สงขลา-ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่บุกจับร้านอาหารแอบจัดปาตี้ให้ลูกค้าดื่มกินไม่สนโควิด19 และเคยถูกตักเตือนมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ปฏิบัติตาม รวบเจ้าของและลูกค้ารวม 10 คนดำเนินคดี (ชมคลิป)

สงขลา-ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่บุกจับร้านอา…

Read More
เมื่อต้นแบบ “จะนะ” ก้าวหน้าอีก 1 ขั้น ราชกิจจา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กลุ่มทุนผู้ประกอบการ นักลงทุนเชื่อว่าหลังพ้นวิกฤต โควิด 19 การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตขึ้น

เมื่อต้นแบบ “จะนะ” ก้าวหน้าอีก 1 ขั้น ราชกิจจา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กลุ่มทุนผู้ประกอบการ นักลงทุนเชื่อว่าหลังพ้นวิกฤต โควิด 19 การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตขึ้น

เมื่อต้นแบบ “จะนะ” ก้าวหน้าอีก 1 ขั้น รา…

Read More