อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี เป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี เป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้…

Read More
นิพนธ์ฯ มอบรางวัล”สำเภาทอง” ปาฐกถาพิเศษ ย้ำ ใช้กลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ยกทำตลาดออนไลน์ ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิถีใหม่รับสถานการณ์โควิด-19 พร้อมขอบคุณภาคเอกชน-ปชช. ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน

นิพนธ์ฯ มอบรางวัล”สำเภาทอง” ปาฐกถาพิเศษ ย้ำ ใช้กลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ยกทำตลาดออนไลน์ ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิถีใหม่รับสถานการณ์โควิด-19 พร้อมขอบคุณภาคเอกชน-ปชช. ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน

นิพนธ์ฯ มอบรางวัล”สำเภาทอง” ปาฐกถาพิเศษ …

Read More
ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งถึงที่ จำนวน 77 คน พร้อมหารือกระทรวงแรงงาน หาช่องทางส่งเสริมงานในพื้นที่แดนใต้

ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งถึงที่ จำนวน 77 คน พร้อมหารือกระทรวงแรงงาน หาช่องทางส่งเสริมงานในพื้นที่แดนใต้

ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 …

Read More
“เกษตรฯ”เร่งผลักดันจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริงยางพาราโมเดลใหม่ไฮบริด ดันไทยผงาดเป็นศูนย์กลางราคาอ้างอิงคู่ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อทั่วโลก

“เกษตรฯ”เร่งผลักดันจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริงยางพาราโมเดลใหม่ไฮบริด ดันไทยผงาดเป็นศูนย์กลางราคาอ้างอิงคู่ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อทั่วโลก

“เกษตรฯ”เร่งผลักดันจัดตั้งตลาดซื้อขายล่ว…

Read More
รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2563 (ชมคลิป)

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2563 (ชมคลิป)

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ จ….

Read More