นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ครบรอบ 30 ปี ดูแลกลุ่มเปราะบาง/ขาดโอกาสทางสังคม พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน และกลุ่มชาติพันธุ์

นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ครบรอบ 30 ปี ดูแลกลุ่มเปราะบาง/ขาดโอกาสทางสังคม พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน และกลุ่มชาติพันธุ์

นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิง …

Read More