หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 พบปะผู้นำศาสนา สร้างความเข้าใจหารือรับฟังร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 พบปะผู้นำศาสนา สร้างความเข้าใจหารือรับฟังร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน

นราธิวาส-หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 พบป…

Read More
ผู้ว่าฯนราธิวาส เน้นย้ำนายอำเภอแนวชายแดน 3 อำเภอ (อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก และแว้ง ) คุมเข้มสกัดบุคคลและคนต่างด้าวลักลอบเข้าพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติหวั่นโควิดระบาดระลอก 2

ผู้ว่าฯนราธิวาส เน้นย้ำนายอำเภอแนวชายแดน 3 อำเภอ (อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก และแว้ง ) คุมเข้มสกัดบุคคลและคนต่างด้าวลักลอบเข้าพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติหวั่นโควิดระบาดระลอก 2

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เน้นย้ำนายอำเภอ…

Read More
ศอ.บต. ผลักดัน “ปูทะเล” เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ จชต. ขณะที่ ม.อ. ปัตตานี ตั้งเป้า ให้พื้นที่ส่งออกปูทะเลมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทต่อปี

ศอ.บต. ผลักดัน “ปูทะเล” เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ จชต. ขณะที่ ม.อ. ปัตตานี ตั้งเป้า ให้พื้นที่ส่งออกปูทะเลมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทต่อปี

ศอ.บต. ผลักดัน “ปูทะเล” เป็นสัตว์เศรษฐกิ…

Read More
โครงการฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำนา ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน

โครงการฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำนา ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน

นราธิวาส-โครงการฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำ…

Read More