บริษัท เวิร์ลคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จับมือร่วมทุนนักธุรกิจดังอเมริกา ลงทุน 300 ล้านเปิดโรงงานผลิตถุงมือยางในไทย เพื่อส่งออก

บริษัท เวิร์ลคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จับมือร่วมทุนนักธุรกิจดังอเมริกา ลงทุน 300 ล้านเปิดโรงงานผลิตถุงมือยางในไทย เพื่อส่งออก

บริษัท เวิร์ลคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จับ…

Read More
นราธิวาส-ประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

นราธิวาส-ประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

นราธิวาส-ประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน…

Read More
นราธิวาส-ชุมชนโล๊ะฮูลู”ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รวมกลุ่ม เป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า และปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้แบรนต์ของชุมชน ส่งขายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เข้ากลุ่มกว่าหนึ่งแสนบาท

นราธิวาส-ชุมชนโล๊ะฮูลู”ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รวมกลุ่ม เป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า และปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้แบรนต์ของชุมชน ส่งขายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เข้ากลุ่มกว่าหนึ่งแสนบาท

นราธิวาส-ชุมชนโล๊ะฮูลู”ม.2 ต.สาวอ อ.รือเ…

Read More