นราธิวาส-ชุมชนโล๊ะฮูลู”ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รวมกลุ่ม เป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า และปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้แบรนต์ของชุมชน ส่งขายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เข้ากลุ่มกว่าหนึ่งแสนบาท

นราธิวาส-ชุมชนโล๊ะฮูลู”ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รวมกลุ่ม เป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า และปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้แบรนต์ของชุมชน ส่งขายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เข้ากลุ่มกว่าหนึ่งแสนบาท

 


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นราธิวาส ว่าที่”วิสาหกิจชุมชนโล๊ะฮูลู”ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน จาก 16 ครัวเรือน เป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า หน้ากากอนามัย เฟอร์นิเจอร์และปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสลัด โหรพา มะเขือ ชะอม พริก ตะไคร้ ขิง ข่า สัปปะรด มะรุม ตำลึง ผลผลิตที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้เจ้าครัวเรือน ส่วนกระเป๋า หน้ากากอนามัยและเฟอร์นิเจอร์ ส่งขายใน 3 จังหัดชายแดนภาคใต้ คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตามที่ลูกค้าสั่ง ภายใต้ชื่อแบรนของตัวเองชื่อ”ดีสุข”นอกจากนั้นยังมีนำผลผลิตทั้งหมดโพสขายในโซเซี่ยล เฟซบุ๊คอีกด้วย โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เข้ามาให้ความรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีชุมชนในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง


ด้านนายอัมนุง เซ๊ะ ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโล๊ะฮูลู เปิดเผยว่าชุมชนตะโล๊ะฮูลูได้มีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านมีการรวมตัวกันจากหลายๆครอบครัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่จัดตั้งตั้งแต่ ปี 2559 มาจนถึงปัจจุบัน 4ปี แล้ว เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาประกอบอาชีพมีรายได้ โดยทางกลุ่มมีกิจกรรมการทำกระเป๋าและการปลูกผักสวนครัวทำให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น เดิมชาวบ้านมีการประกอบอาชีพการทำสวนยาง หลังราคายางตกต่ำ ก็มีรายได้จากกลุ่มวิสาหกิจเป็นรายได้เสริมนำไปใช้จ่ายในครอบครัว สามารถนำไปซื้อกับข้าวกับปลาและส่วนที่เหลือก็สามารถให้กับบุตรหลานไปโรงเรียนได้ แรงจูงใจจากการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มเกิดจากเมื่อเกิดปัญหาการเงิน รายได้ตกต่ำ รายจ่ายไม่เพียงพอก็มีแนวคิดที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นรายได้เสริมกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือน

ด้านนายมาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าสิ่งที่ทางโรงพยาบาลรือเสาะให้การสนับสนุนชุมชนก็คืออยากจะเห็นชุมชนสุขภาวะชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมเอื้อต่อมีสุขภาพที่ดี ชุมชนก็สามารถพึ่งตัวเองได้ ชุมชนสาวอฮูลูดีสุขก็เป็นชุมชนที่เข้าหลักเกณที่ทางโรงพยาบาลสนใจก็เลยมาพัฒนา มาต่อยอดจากเดิมที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในระดับเครือญาติ ก็สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจชุมชน มีสินค้าของชุมชนที่เป็นสินค้าหัตกรรมและโครงการปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนั้นยังเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยว


นายมาหะมะ ยังเผยว่าที่ผ่านมามีการนำคณะปั่นจักรยานต์และคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศมาดูงาน จึงเล็งเห็นชุมชนน่าจะเติบโตเป็นต้นแบบในสุขภาวะ จึงจัดโครงการพัฒนาแกนนำนักสื่อสารนักสุขภาวะพาหุวัฒนธรรมขึ้น จะคัดเลือกจาก 5 ชุมชน ของ อ.รือเสาะ มาศึกษาดูวิถีชีวิตของที่นี่และต่อยอด หวังว่าเพื่อเมื่อได้แกนนำก็จะขับเคลื่อนในบริบทของหมู่บ้านของตัวเองในมิติของสุขภาวะในอนาคตต่อไป ทางโรงพยาบาลก็จะติดตามชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมอีกสองครั้งในโครงการนี้ ครั้งนี้จะเป็นการมาเรียนรู้ชุมชนก่อน ครั้งหน้าจะดูว่าชุมชนในแต่ละที่ต้นทุนสิ่งที่เป็นจุดเด่นมีอะไร ในครั้งต่อไปก็จะลองดูว่าชุมชนต้องทำอะไรต่อ ซึ่งปีนี้ได้มา 5 ชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ปีหน้าคิดว่าโครงการนี้น่าจะต่อยอดไปอีก 5 ชุมชุนเป็นอย่างน้อยและจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าชุมชนที่เป็นต้นแบบจะเต็มพื้นที่ของ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed