EEC HDC เดินหน้าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในอีอีซี มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมชั้นสูง เสริมแก่งอุตสาหกรรมสมัยใหม่

EEC HDC เดินหน้าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในอีอีซี มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมชั้นสูง เสริมแก่งอุตสาหกรรมสมัยใหม่

EEC HDC เดินหน้าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นใ…

Read More
“เชียงราย”สุดดีใจ กว่าจะมีวันนี้ “โรงเรียนปิยะพรพิทยาอำเภอแม่สายจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รุ่น18พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลรุ่น32ประจำปีการศึกษา2562” (ชมคลิป)

“เชียงราย”สุดดีใจ กว่าจะมีวันนี้ “โรงเรียนปิยะพรพิทยาอำเภอแม่สายจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รุ่น18พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลรุ่น32ประจำปีการศึกษา2562” (ชมคลิป)

“เชียงราย”สุดดีใจ กว่าจะมีวั…

Read More
ฉะเชิงเทรา-อำเภอบางปะกง จัดกิจกรรม”เดินแบบผ้าไทยการกุศล” เนื่องในวันสตรีสากลเพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอบางปะกง

ฉะเชิงเทรา-อำเภอบางปะกง จัดกิจกรรม”เดินแบบผ้าไทยการกุศล” เนื่องในวันสตรีสากลเพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอบางปะกง

ฉะเชิงเทรา-อำเภอบางปะกง จัดกิจกรรม”เดินแ…

Read More