มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งความสุข เสริมสร้างกำลังใจแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งความสุข เสริมสร้างกำลังใจแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งความสุข เสริมสร้าง…

Read More
“หม่อมเต่า” มอบนโยบายทูตแรงงาน มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ พร้อมติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยในต่างประเทศ

“หม่อมเต่า” มอบนโยบายทูตแรงงาน มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ พร้อมติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยในต่างประเทศ

รมว.แรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติง…

Read More