ผลงานดี ย้ายจากจังหวัดรพนองมาเป็นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล

ผลงานดี ย้ายจากจังหวัดรพนองมาเป็นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล


นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง มีผลงานดีเด่นจึงได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่เป็น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ เคนเห็นผลงานมากมายสมัยดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ขอชมว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed