แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรง สรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบก ถึงเจ้าหน้าที่กำลังพล

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรง สรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบก ถึงเจ้าหน้าที่กำลังพล

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรง สรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบก ถึงเจ้าหน้าที่กำลังพล

 


วันนี้ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกรศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการ โดยมีหน่วยขึ้นตรงบรรยายสรุปชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิตามนโยบายของภารกิจรักษาความมั่นคงต่อไป โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนวาระการประชุมแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

พร้อมอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ 2564 ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งครอบครัว ด้วยความรักยิ่ง โดยกล่าวว่า “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าถือเป็นหน่วยงานหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงภายใน ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจทุกด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ขอชื่นชมและให้กำลังใจกำลังพล ในการปฏิบัติภารกิจที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา เราได้ทำงานดำเนินตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญ จนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ


ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ถือเป็นการสรุปการปฏิบัติงานตามนโยบายในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการแก้ปัญหา ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งผลการปฏิบัติเมื่อเทียบกับห้วงที่ผ่านมาถือว่าสถานการณ์ และเหตุรุนแรงต่าง ๆ ลดลง ถึงแม้จะมีความพยายามในการก่อเหตุ ก่อกวน อยู่บ้าง จึงขอเน้นย้ำกำลังเจ้าหน้าที่อย่าประมาท และยังคงใช้มาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้น พัฒนาปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา และยังคงบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อนเหตุรุนแรงอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักมนุษยชน ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่นั้น ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน การ์ดอย่าตก

ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังป้องกันชายแดนต้องคุมเข้มชายแดนทุกเส้นทางทั้งสองด้าน ทั้งฝั่งชายแดนไทย-มาเลเซีย และชายแดนไทย-เมียนมาร์ สร้างความตระหนักรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน และดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังพื้นที่ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ตั้งจุดตรวจด่านตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจตราและดำเนินการในการรักษาความสงบเรียบร้อย พบเห็นสิ่งผิดปกติต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่รัฐโดยด่วน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา