เกษตรเขต 5 ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมคณะเข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ 53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

 


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร

โดยการจัดพิธีสงฆ์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวาง พวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ผู้ก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทิศทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2564 ในการปฏิรูปภาคเกษตรของ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน การมอบรางวัลบุคคล และหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 28 รางวัล และเผยแพร่ผลงานตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากร ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านการบริจาคสมทบทุนแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งรับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมรับรางวัล ประเภทบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกษตรอำเภอดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกษตรตำบลดีเด่น และรางวัลชมเชย นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น และรางวัลชมเชยสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา


นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้สโลแกน “๕๓ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” โดยขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับแปลงสาธิตบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ชิงรางวัลหมวก Limited Edition เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 19-23 ตุลาคม 2563 ติดตามการร่วมสนุกได้ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร #53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed