ปลูกผักสลัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้

นราธิวาส-ปลูกผักสลัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm )

 

หมู่ 1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ(กรอ.อศ.)วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี และ นายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส


ผักสลัด อีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพที่สาวๆอย่างเราต้องจัดไว้เป็นเมนูคู่ใจ ผักสลัดใบสีเขียวมีทั้งไฟเบอร์ เส้นใย มีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณ ผักสลัดเป็นหนึ่งในคำถามยอดนิยมที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากความนิยมบริโภคสลัดผักเพิ่มขึ้นอย่างมาก คนรักสุขภาพ ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและคนรักการรับประทานผักเป็นชีวิตจิตใจคงจะไม่พลาดกับผักสลัดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หลายท่านนิยมทานผักสลัดเป็นอาหารเช้าหรืออาหารเย็นและก็เป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยาก


ด้าน นายลุกมาน มามะ ครูพิเศษสอนประจำศูนย์ กล่าวว่า ก่อนมีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร ทางวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมมูลนิธิ ปิดทองหลังพระ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดน่านระยะเวลา 4 เดือน และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติในพื้นที่จริง เปิดโอกาสนักศึกษาที่สนใจเกษตรสมัยใหม่เปิดระยะสั้นในพื้นที่ ซึ่งสาขาแรกเปิด คือสาขาช่างเชื่อมก่อนเพื่อให้ได้โรงเรือนเป็นที่ปลูกผักสลัด สำหรับนักศึกษาในพื้นที่ส่วนมากยากจน บางครอบครัวอาศัยกับ ปู่ ย่า ตา ยาย

นักศึกษาที่จบ ปวช.3 ส่วนมากไม่เรียนต่อทางครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน บางคนจบการศึกษาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัว ทางอาจารย์จึงแนะนำให้ปลูกผักสลัด เงินที่ได้จากการขายผักสลัดสามารถเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ ปวส. และได้เปิดร้านขายแฮมเบอร์เกอร์โดยเอาผักสลัดที่นักศึกษาปลูกไว้ เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่


นางสาวนูรไอณีย์ เจ๊ะคอ นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เปิดเผย ตอนนั้นเรียนอยู่ ปวช.3ใกล้จบและต้องการเรียนต่อ ปวส. ปรึกษาทางครอบครัวที่บ้านว่าจะต่อ ปวส.ทางบ้านบอกว่าส่งเสียต่อไม่ไหว จากนั้นได้ปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรครอบครัวยากจน อาจารย์แนะนำปลูกผักและปลูกที่วิทยาลัยเป็นพื้นที่สำหรับปลูกผัก

หลังจากนั้นได้ปลูกผักสลัดเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ส่วนรายได้ที่ได้จากการปลูกผักเป็นทุนการศึกษาเอาไว้จ่ายค่าเทอม หลังจากเรียนจบแล้วนำ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร เพื่อที่สามารถสร้างรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อหรือศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm หมู่ 1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โทร 073-530702

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed