เปิดตัวทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ เน้น รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์

#เปิดตัวทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ เน้น รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์

 

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ ให้ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เป็น โฆษกกองทัพอากาศ พร้อม รองโฆษกกองทัพอากาศอีก ๒ คน ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต และ นาวาอากาศเอก อำนาจ สิงหพันธ์ รวมทั้ง ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ ๒ คน ประกอบด้วย นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย และนาวาอากาศตรี ณัฐนัย จันทร์เปล่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของกองทัพอากาศ การแถลงข่าว และการชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ประชาชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกองทัพอากาศกับสาธารณชนซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของกองทัพอากาศต่อไป

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสัคม

You may have missed