“อานนท์ แสนน่าน” ผนึกอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง “อีสาน-ล้านนา” รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

“อานนท์ แสนน่าน” เดินหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผนึกอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง “อีสาน-ล้านนา” พร้อมแต่งตั้งยกฐานะมาเป็นประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนเรารักประเทศไทยแต่ละจังหวัด

 


วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ชุมชนพรสวรรค์ ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้ประสานงาน นายนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อดงภาคอีสาน นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ได้ร่วมประชุมกันเพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ทั้ง 14 จังหวัดภาคเหนือ และ 20 จังหวัดภาคอีสาน ออกมารณรงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จากพวกจาบจ้วงและกำลังจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย


ก่อนหน้านั้น อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงและสมาชิกได้ออกมาแจ้งแล้วว่า “ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้ยืนในวันนี้ได้หรอกคงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะการที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็ต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็จะใช้สโลแกนที่ว่า “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์


นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า พวกเราอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง ได้เชิญอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อผนึกกำลัง “อีสาน-ล้านนา มาแต่งตั้งเป็น “ประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย ประจำจังหวัด” เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” จากพวกจาบจ้วงและหวังจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้สมาชิกออกไปรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงกับประธานหมู่บ้านและสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ จังหวัดต่าง ๆ ว่า การที่มีการเข้าไปชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นว่าจะไปล้มรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จริงๆ แล้วไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มดังกล่าว แท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ต้องการจะแก้ไขการปกครองไม่ให้มี “ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”


พวกเราชาวอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงในแต่ละจังหวัดจำเป็นต้องออกมาปกป้องสถาบันและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับ เด็ก เยาวชน นักเรียน และ นักศึกษา ว่า “ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บางพระองค์ได้ทรงดำเนินวิเทโศบายที่ชาญฉลาดทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ เช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช


นายอานนท์ กล่าวอีกว่า ชาติไทยของเรามีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่ อดีต จนมาเป็นประเทศชาติทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกๆ คน ผู้ใดหรือใครจะมาล่วงเกินพระราชอำนาจไม่ได้ ในสมัยสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของประชาชนฐานะของพระองค์ เป็นพ่อขุน มีความใกล้ชิดประชาชน พอเข้าสมัยกรุงศรีอยุธยาฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาโดยสมมุติและทรงมีพระราชอำนาจในการปกครองทรง เป็นองค์อธิปัตย์สูงสุดในการปกครองบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมะโดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักสำคัญต่างๆ ในการปกครองจนทำให้ไพร่ฟ้าประชาราษฏ์อยู่เย็นเป็นสุข ทรงครองราชย์ป้องเมือง ทำนุบำรุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุกวันนี้


แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มิทรงเสื่อมถอย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมากเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง “…แม้แต่สมัยเป็นเด็กผมได้เงินไปโรงเรียนทีละ 5 – 10 บาท เวลาเงินตกลงพื้นแม่หรือพ่อผมจะต้องให้ลงกราบไหว้ไม่ให้เหยียบเงินแต่อย่างใด เพราะในเงินนั้นมีรูปในหลวงที่เป็นยึดเหนียวใจของประชาชน คอยปกปักรักษาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข” นายอานนท์ กล่าว

 

You may have missed