ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563

นราธิวาส-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563

 

วันนี้ (6 ต.ค. 63) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 โดยมีพระครูโอภาสชลธาร เจ้าอาวาสวัดชลธาราสิงเห นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้นายสัมพันธ์ วงศ์ปาน ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่นที่ 55 (ว.ศ.2514) และคณะ นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จําพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โดยประกอบพิธีสมโภชในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ พระอุโบสถวัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


ในการนี้ ขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีสมโภช และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาตากใบ เลขที่บัญชี 922 – 2 – 01714 – 5 ชื่อบัญชี วัดชลธาราสิงเห

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed