”หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้”

นราธิวาส-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับอบรมค่าย”หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” วันที่ 2 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านอากาศยาน “โดรน” ให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้

 

วันที่ 26 กันยายน 2563 ที่หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้เริ่มฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานโดรน”หนูน้อยจ้าวเวหา” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อกระจายความรู้ให้แก่ครูและเด็กนักเรียนได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันกีฬาและศึกษาพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ประเทศไทย โดยได้ทำการอบรมให้ความรู้ ขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุน ให้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในโครงการต่างๆ อีกทั้งยังได้มีทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุม สามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ด้านนายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและโรงเรียนนราธิวาสที่นำเรื่องราวดีๆ มามอบให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานหนูน้อยเจ้าเวหาประจำปี 2563 ซึ่งโดยความมุ่งหวังทางระดับรัฐบาลและความมุ่งหวังของผู้ใหญ่

อยากจะเห็นเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความก้าวหน้าในเรื่องของวิศวกรรมกลศาสตร์ด้านการบิน ในการปูพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในห้องประชุมส่วนใหญ่มีเด็กมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจเป็นพิเศษไม่น้อยหน้าจากภาค อื่นๆในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องขอบคุณทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่ได้นำโดรนและโปรแกรมดีๆมาให้คุณครูและนักเรียนได้พัฒนาไปพร้อมกัน นับว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงอยากให้ทางรัฐบาล ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรหลักให้การสนับสนุนต่อเนื่องต่อไป

ขณะที่ อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เผยว่าในการสอนในวันนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อวาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของเด็กทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องของโปรแกรมก่อน โดยทำความรู้จักกับโปรแกรม ทำการเวิร์คช็อปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ ทำการเวิร์คช็อปอีกสองเวิร์คช็อป ซึ่งสำคัญมากถ้าเด็กเข้าใจ ซึ่งเราทำเป็นตัวอย่างมาแล้ว เด็กจะสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุม
โดรนได้ โดยในวันนี้เราจะมอบโดรนให้กับโรงเรียนทั้ง 100 โรงเรียนที่ทาง สพฐ.จชต.ได้ให้การสนับสนุนและให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ให้สร้างโปรแกรมเข้าไปในตัวโดรนแล้วให้


โดรน ขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม โดยโดรนทั้ง 100 ลำ จะทำการบินในบริเวณโรงเรียนนราธิวาส ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดและความต้องการของสมาคมฯก็คือทุกโดรนต้องบินได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่ามี 100 โรงเรียนเท่ากับว่ามี
โดรน 100 ลำ ถ้าทุกคนสามัคคีกันนำ 100 ลำมารวมกันซื้อ เราเตอร์มาเพิ่ม ก็จะสามารถควบคุมโดรนทั้ง 100 ลำได้ เพราะในงานพระราชพิธีที่ทางสมาคมฯได้ทำถวายจะใช้โดรน 500 -1,000 ลำ ซึ่งการควบคุมจะเหมือนที่เราให้ความรู้กับเด็กในวันนี้เช่นกัน

 

ข่าว.แวดาโอะ หะไร. จ.นราธิวาส
////////////////

You may have missed