จบไปอย่างงดงาม กับเส้นทางเดินวิ่ง สี่มหาราช โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเดิน – วิ่งพิชิตแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ชมคลิป)

ตาก-จบไปอย่างงดงาม กับเส้นทางเดินวิ่ง สี่มหาราช โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเดิน – วิ่งพิชิตแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=28AgsoqIz6c[/embedyt]

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่๒๗ กันยายน ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  ณ วัดดอยข่อยเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก  นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก ประธานพิธีเปิดงาน และหน่วยงานดำเนินการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

โดยนายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ร่วมจัดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเดิน – วิ่งพิชิตแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนนักกีฬา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน  และยังให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย ( ตามรอยสี่ มหาราช) และได้สัมผัสเรียนรู้โบราณสถานองค์สี่มหาราช

โดยมี พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมธรรมชาติที่สวยงามและดึงดูดใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางเดิน-วิ่งในเส้นทางนี้จำนวน 500 คน ตามมาตรการโควิค ที่กำหนดจำนวนผู้วิ่งไว้ …

 

You may have missed