นิพนธ์ ยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองท่องเที่ยงเกาะสมุย เดินหน้า สร้างแนวทาง”ต้องทำน้ำเสียให้อยู่กับชุมชนได้” (ชมคลิป)

นิพนธ์ ยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองท่องเที่ยงเกาะสมุย เดินหน้า สร้างแนวทาง”ต้องทำน้ำเสียให้อยู่กับชุมชนได้”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=E-IY6ATy2kY[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ก.ย. 2563 ที่ สถานีบ่อบำบัดน้ำเสียเฉวง เทศบาลนครเกาะสมุย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เกาะสมุยของเทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครเกาะสมุย และสถานการณ์ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนมาติดตามความคืบหน้าการจัดการน้ำเสียบนเกาะสมุย โดยเมื่อวันอังคารที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางน้ำได้ทันสถานการณ์ ที่ผ่านมารัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างจริงจัง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ อจน.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้

“รัฐบาลอยากเห็นการบริหารจัดการน้ำเสียในทุกๆจังหวัด โดยให้นำแนวคิดในการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยใช้พื้นที่ส่วนใต้ดินเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนพื้นที่ด้านบนจะใช้ประโยชน์เป็นสนามฟุตซอลหญ้าเทียมสำหรับเยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในกิจกรรมต่างๆได้ และเพิ่มโอกาสเชิงพาณิชย์ในการบริการหรือกิจการเกี่ยวเนื่องในพื้นที่บำบัดน้ำเสีย เช่น การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การผลิตพลังงานจากน้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณภาครัฐ โดยใช้วิธีการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนควบคู่กับการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” มท.2 กล่าว

นายนิพนธ์ ยังกล่าวต่อด้วยว่า ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวคนในแต่ละชุมชนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ช่วยลดความสกปรกจากบ้านเรือนด้วยตนเองเป็นการลดความสกปรกในเบื้องต้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้สำเร็จตามเป้าหมายพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตควบคู่กันไปด้วย ขยายผลไปสู่การดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
////

You may have missed