ผู้ว่าฯ นราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

วันนี้ (20 ก.ย. 63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จไปยัง
แปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ณ บ้านนายเดช มินฑการต์ ในพื้นที่ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และได้ตรวจเยี่ยมภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ในเวลาต่อมา
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed