ผู้บัญชาการทหารอากาศ แสดงความยินดีกับ นักบินผู้ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen) คนแรกของกองทัพอากาศ และนักบินที่สำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบคนล่าสุด

ผู้บัญชาการทหารอากาศ แสดงความยินดีกับ นักบินผู้ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen) คนแรกของกองทัพอากาศ และนักบินที่สำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบคนล่าสุด

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนักบินผู้ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen) และนักบินผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน ๗

สำหรับนักบินผู้ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen) คนแรกของกองทัพอากาศ ได้แก่ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗  และนักบินผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen) ได้แก่ เรืออากาศโท วิสรัตน์ โพศาราช

โดยมี นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และ นายวิสุทธิ์ นาคภู่ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ และข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

——————————
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed