ฉะเชิงเทรา-อีอีซี เร่งชี้แจง ความก้าวหน้า โครงการฯ ทำความเข้าใจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา-อีอีซี เร่งชี้แจง ความก้าวหน้า โครงการฯ ทำความเข้าใจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด

 

เมื่อวันพฤหัสที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมซันไรท์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ประโยน์ที่ดิน อีอีซี

สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีอีซี ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรภาคประชาสังคม แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อีอีซี รวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆของอีอีซี
และสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้


ถึงความก้าวหน้าของโครงการ อีอีซี และ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำความเข้าใจ ชี้แจงเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ฯ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถาม เกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ


รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อีอีซี โดยมีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากภาคประชาชน จาก 2 อำเภอ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอเมือ ฉะเชิงเทราและ อ.บางน้ำเปรี้ยว มีผู้เข้าร่วม กว่า 280 ท่าน


ทั้งนี้ สกพอ.จะจัดสัมมนา อีก 1 ครั้ง สำหรับอีก 2 อำเภอ คือ อ.บางปะกง และ อ. บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จะจัดสัมมนาในวันที่ 16 กันยายน 2563 นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด อีอีซี

You may have missed