สงขลา-เปิดแล้วกับงาน “Hatyai food festival 2020” วันนี้ – 30 ส.ค. ฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดึงศิลปินสร้างสีสันเพียบ

สงขลา-เปิดแล้วกับงาน “Hatyai food festival 2020” วันนี้ – 30 ส.ค. ฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดึงศิลปินสร้างสีสันเพียบ

 


เมื่อช่วงเย็นวันที่(28 ส.ค. 63) ที่ เวทีกิจกรรมถนนศุภสารรังสรรค์ เยื้องวัดฉื่อฉาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “Hatyai food festival 2020” โดยมี นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคใต้ และประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.สงขลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับงาน Hatyai food festival 2020 เกิดจากโครงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ถนนแห่งอาหารย่านฉื่อฉาง ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อชุมชนและสังคมได้ดําเนินโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก สํานักงานวิจัยแห่งชาติ ในการดําเนินการพัฒนาเศษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้วนั้น พบว่าปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองหาดใหญ่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลา

เพื่อหาแนวทางให้หาดใหญ่สามารถขับเคลื่อนเศษฐกิจประเภทธุรกิจร้านค้าอาหารต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้หาดใหญ่กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ให้เข้ามาท่องเที่ยว โดยการเอาจุดเด่นที่ไม่ซํ้าใคร อีกทั้งยังมีสถานที่เชิงวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่น คือ วัดฉื่อฉาง ที่มีศิลปะกระเบื้องที่มีเอกลักษณ์และยังเป็นถนนแห่ง Street food ชื่อดัง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดคนหาดใหญ่และใกล้เคียงมาท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม Hatyai food festival 2020 อันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงานสรเางรายได้ใหเคนในทเองถิ่นและภาพรวมของจังหวัดสงขลาอีกด้วย


งาน Hatyai Food Festival 2020 เทศกาลอาหารแห่งนครหาดใหญ่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. (ปิดถนน) ณ ถนนศุภสารรังสรรค์ (ย่านฉื่อฉางสตรีทฟู้ด หาดใหญ่) อร่อยกับอาหารย่านฉื่อฉาง และร้านค้า Street Food พร้อม Food Truck หลากหลาย มากกว่า 100 ร้านค้า

พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตศิลปอนยอดฮิต เก้า เกริกพล, กล้วยแสตมป์, อ๊อฟ ดอกฟ้า และการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา แล้วสักการะเทพเจ้าหลื่อโจ้ว และชมความสวยงาม และนิทรรศการของวัดฉื่อฉาง ที่เป็นแหล่งกล่อมเกลาจิตใจ คนหาดใหญ่และร้านค้าในย่านฉื่อฉางมาอย่างยาวนานอีกด้วย


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed