สงขลา-ชาวบ้าน อ.ระโนด จ.สงขลา สะท้อนวิถีชีวิตชาวเลร่วมกันสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ (ชมคลิป)

สงขลา-ชาวบ้าน อ.ระโนด จ.สงขลา สะท้อนวิถีชีวิตชาวเลร่วมกันสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์  ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อความเป็นมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและมีโชคในการทำประมง

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=s24gjkTAVZ8[/embedyt]

ที่สำนักสงฆ์ ช่องพิกุล ม. 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ว่าที่ร้อยตรี ไกรธนู แกล้วทะนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสามบ่อ ต.วัดสน และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ คือ ประเพณี “ลอยแพสะเดาะเคราะห์” ประจำปี 2563 โดยมีชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมาร่วมในพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากชาวบ้านที่นี้มีความเชื่อว่า เป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปลอยกับแพฝากไปกับพระแม่คงคา รวมไปถึงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปี


โดย ชาวบ้านได้ช่วยกันประกอบพิธีกรรมนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องเซ่นไหว้ตามความเชื่อ เช่น หัวหอม กระเทียม พริก ข้าวสาร เศษไม้ฟืน ใส่ลงไปในแพ และอธิฐาน หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันแห่แพสะเดาะเคราะห์ ไปรอบๆหมู่บ้าน โดยมีขบวนกลองยาวบรรเลงเพลงให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะนำแพสะเดาะเคราะห์ ลงไปลอยในทะเล เพื่อลอยทุกข์ลอยโศกนำสิ่งไม่ดีให้หมดไป


สำหรับประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ชาวบ้านที่นี้จะยึดถือเอาวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 (ก่อนวันเข้าพรรษา 2-3วัน) ของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงเลื่อนมาจัดในวันนี้ ซึ่งงานประเพณีลอยแพนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัย ทรัพยากรในทะเลเป็นที่ทำมาหากินตามรอยบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์สามัคคีของชุมชน ได้เป็นอย่างดี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed