ชลบุรี-ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม “ความสุขจากความสมดุลของการใช้ชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ชลบุรี-ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม “ความสุขจากความสมดุลของการใช้ชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งจัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน และชมรม CSR อมตะนคร ได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้า พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์ขวัญชัย ธัมมวโร) เจ้าอาวาสวัดนามาตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ……

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม “ความสุขจากความสมดุลของการใช้ชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดโดย กนอ. บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน และชมรม CSR อมตะนคร ได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้า พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์ขวัญชัย ธัมมวโร) เจ้าอาวาสวัดนามาตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในการให้โอวาทและแสดงพระธรรมเทศนา

และได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้า ดร.มิ่งขวัญ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดนากระรอก อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี พระอาจารย์วิทยากรฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดยมีผู้ปฏิบัติธรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คุณชุติเดช ทองอยู่ รองนายก อบต.พานทองหนองกะขะ คุณจันทร์จิรา แย้มยิ้ม กรรมการผู้จัดการ บจก.อมตะ เรดดี้ บิลท์ คุณเบญจมาศ สิทธิโชคธรรม ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บจก. อมตะ บีกริม เพาเวอร์ คุณสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน คุณทศพล เดชาวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บจก.อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเมนท์ ( IWRM )คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้สนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC ) บริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและผู้ปฏิบัติธรรมจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นโดยรอบๆ ได้แก่


บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
บจก.อมตะ วอเตอร์
บจก.อมตะฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
บจก.อมตะซัมมิท เรตตี้ บิลท์
บจก. น้ำมัน อพอลโล (ไทย)
บจก.ยูชิโร (ประเทศไทย)
บจก.อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย)
บจก.ทีเอฟโอ เทค(ไทยแลนด์)
บจก.อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์)

บจก.สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม
บจก.นิคเค สยามอลูมิเนียม
บจก.จี.เอส. อิเล็กเทค (ประเทคไทย)
บจก.ซัน-เอ็น (ไทยแลนด์)
บจก.ทสึจิย่า ( ประเทศไทย)
บจก.วาลโบร (ประเทศไทย)
บมจ.ศรีไทย ซุบเปอร์แวร์
บจก.กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)
บจก.ยามาฮ่ามอเตอร์ พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)
บจก.ไดกิ้น อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) ฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง / ตำบลบ้านเก่า/ตำบลพานทองหนองกะขะ อ.พานทอง /ตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีทบต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี/ทบต.คลองตำหรุ / ทบต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และผู้แทนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จำนวน 80 ท่าน ณ ศาลารวมใจภักดีแผ่นดิน วัดนามาตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม อาหารว่าง และวิทยากรจาก บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด( IWRM ) และบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ จำกัด

 

You may have missed