รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.45 น.ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล” และพิธีมอบชุดประจำชาติยอดเยี่ยมของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ “ชุดผีตาโขน”

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ให้ปวงชนชาวไทยได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นกรเผยแพร่ผลงานการใช้ศิลปะในการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไทยผ่านนิทรรศการและกิกรรมต่าง ๆ เพื่อหวังให้ปวงชนชาไทยที่ได้เข้าชมงาน ได้สืบสานพระราชปณิธาน
ในการอนุรักษ์ผ้าไทย สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย และนักออกแบบรุ่นใหม่นำผ้าไทยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนไทยและชาวต่างชาติ

โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ/ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ/ นายเอนก ศรีหามาตุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ /นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม / นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปิน /แขกผู้เกียรติ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ร่วมเปิดงานและชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทย “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กทม.

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรี ประสานข่าว
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน…

You may have missed