เลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ

เลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ

 


วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.นำข้าราชการในสังกัดของ ศอ.บต. ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ประธานองคมนตรีพร้อมภริยา คณะรัฐมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎิกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รองนายกรัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาลเข้าร่วมในพิธี

จากนั้น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำคณะรัฐมนตรี และข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ เวลา 18.00 น. เลขาธิการ ศอ.บต.และผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากนั้น ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ประธานกล่าวนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบ และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง โดยมี ข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวโดยพร้อมกันเพรียงกัน


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed