สงขลา-ประชาชนใน จ.สงขลาเริ่มกลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวมากขึ้นทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟรสชิล จากผลพวงของทหารอียิปและลูกสาวทูตติดเชื้อโควิด

สงขลา-ประชาชนใน จ.สงขลาเริ่มกลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวมากขึ้นทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟรสชิล จากผลพวงของทหารอียิปและลูกสาวทูตติดเชื้อโควิด ในขณะที่ทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ระยองให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธาณสุขในพื้นที่และกักตัว 14 วันเพื่อความปลอดภัย

 


ที่ จ.สงขลา การใช้ชีวิตของประชาชนเริ่มหันมาตั้งการ์ดดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อป้องกันโควิด19 เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด19 กลับมาสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดรอบ2จากกรณีพบทหารอียิปและลูกของทูตติดเชื้อโควิด
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศตามโรงเรียนต่างๆเช่นที่โรงเรียนเทศบาล 6 หรืออนุบาลในฝัน ทั้งผู้ปกครอง นักเรียนทั้งชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ต่างสวมหน้ากากอนามัยและเฟรสชิลกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อป้องกันตัวเอง ในขณะที่ทางโรงเรียนก็มีการคัดกรองนักเรียนทั้งวัดอุณภูมิ ตั้งเจลล้างมือและมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อให้ปลอดภัยสูงสุด


รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองหากมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งจาก จ.ระยอง และกรุงเทพฯ ให้กักตัวเองรวมถึงนักเรียน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ   จากการสอบถามผู้ปกครองนักเรียนบอกว่า เริ่มกังวลว่าโควิด19 จะกลับมาระบาดรอบสอง จากผลพวงของทหารอียิปติดเชื่อที่ระยองรวมถึงลูกสาวฑูต ซึ่งต้องตั้งการ์ดและป้องกันตัวเองให้มากขึ้น ในขณะที่ทางจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ทั้งเช่น จ.ระยอง ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และกักตัว 14 วันเพื่อความปลอดภัย


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed