นักการศึกษา”หนุน”ให้เกิดการสร้างงานในภาคใต้ตอนล่าง รับขวัญนักเรียนนักศึกษาที่จบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากรัฐบาลตัดสินใจช้า ปัญหาสารพัดจะตามมา

นักการศึกษา”หนุน”ให้เกิดการสร้างงานในภาคใต้ตอนล่าง รับขวัญนักเรียนนักศึกษาที่จบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากรัฐบาลตัดสินใจช้า ปัญหาสารพัดจะตามมา

 

 

นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสงขลา อ.เทพา จ.สงขลาเปิดเผยว่า จากวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด-19 สถานประกอบการทุกกิจการ ประสบปัญหาสภาพคล่องต้องลด ปลดและเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก ขณะนี้พนักงานจำนวนมากว่างงาน บวกกับนักศึกษาที่จบออกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างปีละประมาณ 25,000 คน มีความเสี่ยงสูงกับว่างงานสูง

“ส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษาสายสามัญและอาชีพรุ่นหลัง ขาดขวัญและกำลังใจจะเรียนต่อ เพราะเมื่อเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับ จะให้เด็กและเยาวชนหันไปทำการเกษตรเช่นทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ราคาผลผลิตตกต่ำ จะหันไปทำประมง สัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยลดน้อย รายได้เลี้ยงครอบครัวแทบไม่ได้”

นายนิยมเปิดเผยว่ายังเหลือของนักเรียนนักศึกษาทางเดียวคือเส้นทางราชการ ซึ่งปีหนึ่งหน่วยงานรัฐรับพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งน้อยมากๆ เกิดการแข่งขันกันสูง บางตำแหน่งเอา 1 คนสอบแข่งขัน 50-70 คน หากรัฐบาลไม่รีบสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีศักยภาพหลายด้านแล้ว รัฐบาลเตรียมรับกับปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาคนงานและสารพัดปัญหาเกิดตามมาอย่างแน่นอน

นายนิยมเปิดเผยว่าตนพูดในฐานะคนกลาง ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นด้วยกับการเกิดนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จะนะ แต่ทั้งหมดอยู่กับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่จริงๆ หากเกิดขึ้นแล้วต้องรักษากฏหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการจ้างงานให้กับนักเรียนนักศึกษาจบมาใหม่ในพื้นที่แล้ว และต้องให้ให้คุ้มกับคนในพื้นที่ที่เสียสละ ทั้ง อาชีพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการ สวัสดิภาพให้คุ้ม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา