รองเลขาฯ ศอ.บต. ไขข้อข้องใจทุกประเด็น เวทีรับฟังความเห็น โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

รองเลขาฯ ศอ.บต. ไขข้อข้องใจทุกประเด็น เวทีรับฟังความเห็น โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

 


โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อพัฒนาให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังที่ ศอ.บต. ได้มีการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ 3 แห่ง ประกอบด้วยเมืองต้นแบบหนองจิก เบตง สุไหงโกลก และประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดย ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังนำเสนอข้อมูลการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) ในประเด็นต่างๆว่า กรณีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะในเวทีฯในวันนี้ ไม่ได้เป็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับกลุ่มเห็นต่างและกลุ่มเอ็นจีโอในการเข้ามาคัดค้าน แต่กังวลเรื่องมือที่ 3 หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งอาจจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในขณะเดียวกันก็มีอีกเวทีรับฟังความเห็นในลักษณะเดียวกันที่ต.ตลิ่งชัน สำหรับพี่น้องที่ไม่สะดวกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีโรงเรียนจะนะวิทยา ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยน้อยกว่ามาก


ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ยังได้กล่าวในประเด็นการจัดเก็บข้อมูลความเห็นของประชาชนว่า ศอ.บต. มีข้อมูลความต้องการของประชาชนจาก 4 วิธีการ ประกอบด้วย ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากการโฟกัสกรุ๊ป 36 กลุ่มอาชีพ การสัมภาษณ์รายครัวเรือน และการรับฟังในเวทีแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีข้อมูลความคิดเห็นเกิน 10,000 รายในขณะนี้ เพียงพอต่อความต้องการของการดำเนินงาน อย่างไรก็ดีสำหรับข้อคำถามการลงมติของรัฐบาลล่วงหน้าก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้น อธิบายได้ว่า มติครม.เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นเพียงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ อ.จะนะ ให้เป็นเช่นเดียวกับการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักการเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเท่านั้น


รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยอีกว่า ความคิดเห็นในขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปในทิศทางใด แต่คิดว่า อยากให้พี่น้องติดตามจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในส่วนการจัดเก็บข้อมูล ได้ให้ภาคประชาชนดำเนินการเองในจัดเก็บ สรุป และวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการจัดเก็บมาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะนำมาประมวลผลร่วมกับความคิดเห็นในวันนี้ เพื่อเข้าสู่กลไกของทางราชการต่อไป และคาดว่า ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เพื่อประกาศผลเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอีก 15 วัน สำหรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นใดนั้น อาจจะนำไปอยู่ในรายงานศึกษาผลกระทบ อะไรที่ประชาชนเสนอ มีความกังวลและมีความต้องการ และเรื่องใดที่ไม่อยากให้ทำ เช่น การดำเนินการทำท่าเรือ ประชาชนยอมรับได้ แต่เสนอให้ชดเชย เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อครัวเรือน ก็จะต้องนำไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


“เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบที่ 4 จะเป็นพี่เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวประมง นักเรียนนักศึกษา และคนไทยจากมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 เท่านั้น สิ่งสำคัญในการเป็นจิ๊กซอพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้สำหรับภาคการเกษตรคือ เกษตรอุตสาหกรรม”
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะดำเนินการภายใต้อุตสาหกรรม 5 ประเภท คือ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งแรกที่จะตอบโจทย์โลกมุสลิมทั่วโลก 2.2 พันล้านคน 4.อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 5. อุตสาหกรรมทางการแพทย์

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed