ระดมกำลังนับพันนายคุมเข้มเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการโครงการเมืองต้นแบบ 4 หรือโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

ระดมกำลังนับพันนายคุมเข้มเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการโครงการเมืองต้นแบบ 4 หรือโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” มีทั้งเห็นด้วยเเละสนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนาชีวิตเเละสร้างงานในพื้นที่ ส่วนฝ่ายค้านไม่ได้ไปป่วนเวที เเต่อ่านเเถลงการณ์จุดยืนคัดค้านโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบต่อวิถีชีวิต เเละทรัพยากรธรรมชาติ

 

ที่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 ก.ค. ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการเมืองต้นแบบ 4 หรือโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ขึ้นที่โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งเป็นตัวแทนของ ศอ.บต. เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมด้วยกรรมาธิการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกรรมาธิการฝ่ายการเมือง พรรคก้าวไกล และ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยบรรยากาศมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนับพันนายทั้งชายและชายหญิงมาตรึงกำลังอยู่บริเวณทางเข้า เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าฝ่ายที่คัดค้านทั้งเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเอ็นจีโอจะรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อล้มเวที นอกจากนี้ยังมีการปิดเส้นทางทั้งขึ้นและขาล่องสงขลา-ปัตตานี บริเวณหน้าโรงเรียนระยะทาง9 กิเมตร
โดยมีชาวบ้านจาก 3 ตำบลในอ.จะนะ จ.สงขลาได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสะกอม ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ราว 1,500 คน เดินทางมาเข้าร่วมเวทีพร้อมถือป้ายสนับสนุนโครงการ และมีการคัดกรองเข้มเปิดให้เฉพาะชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลเข้ารับฟังเท่านั้น


นอกจากนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ได้มีการตั้งเวทีคู่ขนานกับเวทีรับฟังความคิดเห็นเมืองต้นแบบ 4 กับที่เวทีรับฟังความคิดเห็นหลักที่โรงเรียนจะนะวิทยา นำโดย นายสมชาย เล่งหลัก ในนามตัวเเทนชุมชนจะนะต้นเเบบ
โดยเป็นกลุ่มที่พร้อมแสดงจุดยืนของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้ง 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ เดินทางมาร่วมแสดงพลังกัน โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ” เพื่อร่วมเสวนา “ชุมชนของเราต้องมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”


โดยมีวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอจะนะ ที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ของพี่น้องชาวจะนะ อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาล มีนโยบายให้มีการสร้าง “นิคมอุตสาหกรรมจะนะต้นแบบ”ขึ้นในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ ซึ่งจะมีผลเสียมากมายเกิดขึ้นหลังจากเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นแล้ว
พร้อมกับมีการอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของกลุ่มฯที่ทุกคนร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา โดยทางกลุ่มหากโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ สามารถส่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง และเป็นไปตามรูปแบบของชุมชนจะนะต้นแบบ และพร้อมที่จะสนับสนุน โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หากรัฐบาลให้ชาวจะนะมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้

 


ในส่วนของความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้คัดค้านโครงการนี้โดยเฉพาะเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งนำโดย น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ “ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ”ซึ่งเป็นตัวแทนหลักของชาวบ้านและเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการคัดค้านโครงการนี้
ได้มาออกมารวมตัวกันที่หน้าหอนาฬิกาสามแยกอำเภอจะนะนับร้อยคนเพื่อประกาศจุดยืนในการคัดค้านโครงการนี้และไม่เห็นด้วยกับเวทีแสดงความคิดเห็นเพราะเปิดให้เฉพาะชาวบ้านใน3ตำบลที่ตั้งโครงการเท่านั้น


โดยน.ส.ไครียะห์ ได้เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการยกเลิกมติ ครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะเกรงว่าจะกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตของชาวจะนะ จากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก
จากนั้นทั้งหมดจึงได้เคลื่อนขบวนไปยังตัวเมืองจะนะและไปตั้งเวทีที่ศาลาตลาดนัดจะนะมีแกนนำนักวิชาการผลัดเปลี่ยนกันปราศรัย และมีศิลปิน”แสง ธรรมดา”ได้ร้องเพลง”จะนะจะชนะ”ที่แต่งขึ้นมาด้วย โดยไม่ได้ไปขัดขวางหรือก่อกวนเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งสองเวทีแต่อย่างใด


ในขณะที่เวทีแสดงความคิดเห็นที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนจะนะวิทยาและเวทีคู่ขนาดที่หน้าอบต.ตลิ่งชัน ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและยุติลงในเวลาประมาณ 12 นาฬิกา ก่อนที่ชาวบ้านจะเดินทางกลับรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่มาดูแลความเรียบร้อยตลอด 3 วันที่ผ่านมากว่า 1000 นายก็ถอนกำลังกลับเช่นกัน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
/////

You may have missed