เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บริษัท ซูเพิร์บครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วันนี้เปิดทำการเป็นวันแรก หลังจากปิดทำการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บริษัท ซูเพิร์บครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วันนี้เปิดทำการเป็นวันแรก หลังจากปิดทำการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


ที่ บริษัท ซูเพิร์บครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัดตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายยรรยง ราชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลาง/หัวหน้าฝ่ายประเมินผลสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต.

และนางสาวขวัญจิต เคียงตระกูลผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริษัท ซูเพิร์บครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยวันนี้เปิดทำการเป็นวันแรก (1 กรกฎาคม 2563) หลังจากปิดทำการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี นางสาวธัญชนก พุทธรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ ศอ.บต.ได้ผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบที่ครบวงจรในการสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จชต. มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้และในวันนี้เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้คือภัยพิบัติ โรคระบาดและความยากจน และสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

ด้าน นางสาวธัญชนก พุทธรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า ต้องขอขอคุณ ศอ.บต.ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดตั้งโรงงานแห่งนี้ เพื่อต้องการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. ให้ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันเรามีการส่งสินค้าไปต่างประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแรงงานจำนวนมากให้เพียงพอต่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เท่าทันกับความต้องการของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.พร้อมให้การผลักดันในทุกมิติเร่งสร้างพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed