สวนนงนุชพัทยา เนรมิตพื้นที่ปลายแหลมบาลีฮาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินท์ให้เมืองพัทยาถ่ายภาพยามพระอาทิตย์อัสดงแห่งใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา เนรมิตพื้นที่ปลายแหลมบาลีฮาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินท์ให้เมืองพัทยาถ่ายภาพยามพระอาทิตย์อัสดงแห่งใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นำคนสวนกว่า 30 ชีวิต พร้อมเครื่องทุ่นแรงหนัก และต้นตาล 78 ต้น เข้าเนรมิตปรับภูมิทัศน์ ที่พื้นรกร้างของเมืองพัทยา ขนาด 140 ตารางเมตร บริเวณปลายแหลมบาลีฮาย ก่อนถึงอาคารประภาคารเมืองพัทยาเพื่อป้องกันการบุกรุก และเป็นจุดเช็คอินท์ถ่ายภาพยามพระอาทิตย์อัสดงแห่งใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมี สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษา ราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ และชมการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจะนี้เมืองพัทยาจะเร่งจัดหาผู้เข้ามาดูแลโดยจะมีการจัดทำประมูลจัดหาผู้ที่สนใจเข้ามาดูแลพื้นทั้งหมดบริเวณปลายแหลมบาลีฮาย เพื่อให้เข้ามาดูแลพื้นที่และพัฒนาพื้นอย่างถาวร เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมในอนาคต ทั้งนี้ต้องขอบคุณสวนนงนุชพัทยา ที่เข้ามาดำเนินการพัฒนาพื้นดังกล่าวให้กับเมืองพัทยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทำให้เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของเมืองพัทยา และในอนาคตก็จะมีการขยายพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ต่อไป


ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช มาออกแบบ กล่าวว่า สวนนงนุชจะ ดำเนินการจัดสวนและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เมืองพัทยาแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พร้อมสนับสนุนต้นตาลให้พื้นที่แห่งนี้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น เพื่อให้เป็นจุดเช็คอินท์ แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ในยามเย็นก่อนพระอาทิตย์อัสดง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว


ซึ่งการเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับเมืองพัทยาในครั้งหลังได้รับความร้องขอจากเมืองพัทยา สวนนงนุชพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาดำเนินการพัฒนาพื้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ “เพราะพัทยาเปรียบเสมือนบ้านของตัวเอง การพัฒนาบ้านให้มีความน่าอยู่น่าเที่ยวถือเป็นหน้าที่ของสวนนงนุชที่จะทำ”

You may have missed