นราธิวาส-สาทรตรวจความเรียบร้อยอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร

นราธิวาส-สาทรตรวจความเรียบร้อยอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร

 

วันนี้ 18 ม.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าตรวจสอบพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วน รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้ร่วมกันจัดสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คืบหน้าไปแล้วกว่า 80 %


ขณะที่ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่าในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัด ให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่ บุคลากร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และขอให้มั่นใจในศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำหน้าที่ในฐานะของเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับคณะครม.สัญจรในครั้งนี้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed