พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 0900 โดย พันเอก นพดล ระวีวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อม ของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ของ ศบภ.นพค.13 สนภ.1 นทพ. ประกอบด้วย กำลังพลของหน่วยร่วมกับ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน, อบต.แก่งกระจาน , อบต.พุสวรรค์ , อบต.สองพี่น้อง และ อบต.วังจันทร์


เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 และพร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สนามฟุตบอล นพค.13 สนภ.1 นทพ. ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ หน่วยได้นำ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.5 บ.หนองสะแก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 18 ราย ได้น้ำอุปโภค –บริโภค จำนวน 6 เที่ยว ปริมาณน้ำ 36,000 ลิตร  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ นโยบายของ ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา”

You may have missed