กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (ชมคลิป)

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J1gfwBuQUBE[/embedyt]

 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓) พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการจัดงาน ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง

สำหรับวันนี้ กองทัพอากาศได้ทำการซ้อมการแสดงภาคอากาศ โดยแบ่งเป็น ๒ ห้วงเวลา ได้แก่


– ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๕ น. ซ้อมการบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16, การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A, การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50 และการบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
– ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. ซ้อมการแสดงสมรรถนะอากาศยาน ของเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen

ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ทั้งด้านการแสดงการบิน และการแสดงภาคพื้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศในปีนี้มีความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อปรับแผนการบินล่วงหน้า และบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยในปีนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และการรู้หน้าที่พลเมืองที่ดี ตรงกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำหรับพื้นที่จัดงานส่วนกลาง ได้แก่ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับฝูงบิน ๖๐๑) และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) โดยกองทัพอากาศ ได้จัดพื้นที่จอดรถไว้บริการ ๖ จุด ได้แก่

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, หอประชุมกานตรัตน์, หอประชุมกองทัพอากาศ, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนจ่าอากาศ และที่จอดรถท่าดินแดง ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้จัดรถบริการรับ-ส่ง บริเวณพื้นที่จัดงานด้วย สำหรับต่างจังหวัดสามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ได้ที่โรงเรียนการบินและกองบินต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร กำหนดการแสดง พื้นที่จอดรถ เส้นทางบริการรถรับส่ง และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.childrenday.rtaf.mi.th

——————————————————
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๙ มกราคม ๒๕๖๓

You may have missed