ผอ.สพม.สงขลา-สตูล ติวเข้ม ผู้เกี่ยวข้อง สอบครูผู้ช่วยต้อง สุจริตเท่านั้น

ผอ.สพม.สงขลา-สตูล ติวเข้ม ผู้เกี่ยวข้อง สอบครูผู้ช่วยต้อง สุจริตเท่านั้น

 

ที่ สพม.สงขลา สตูล พร้อมสอบครูผู้ช่วย 8-9 มิ.ย. 2567  นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล แจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

โดยในปีนี้การสอบใช้ข้อสอบจากส่วนกลางและสอบพร้อมกันทั้งประเทศ โดยเน้นย้ำให้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ได้ให้นโยบายไว้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ดำเนินการจัดสอบที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

การสอบครั้งนี้ สพม.สงขลา สตูล ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการทุจริต ในการสอบประกอบด้วย การขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเครื่องสแกนตรวจหาอุปกรณ์ที่อาจใช้ทุจริตในการสอบ การตรวจสอบอัตลักษณ์ผู้เข้าสอบ และได้ประสานสำนักงาน กสทช.จังหวัดสงขลา ในการตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ผิดปรกติและอาจนำไปสู่การทุจริต สพม.สงขลา สตูล ได้เตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์และสถานที่สอบในการจัดการสอบแข่งขันครั้งนี้ ไว้พร้อมแล้ว

นางเกศรา ศรีกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 (ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 มี จำนวน 15 กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก รวม 990 ราย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมดำเนินการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 และสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 นี้

สพม.สงขลา สตูล จึงขอให้ผู้เข้าสอบและประชาชนที่ติดตามข่าวการสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้เชื่อมั่นในการสอบว่าทาง สพม.สงขลา สตูล ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบของ สพฐ.อย่างเคร่งครัด
จัดขึ้น ที่ 174 หมู่ที่ 4 ถ. สงขลา-นาทวี ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed