สงขลา-วัดเลียบสงขลา จัดเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ซึ่งเป็นวัดเดียวในจังหวัดสงขลา ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในวันวิสาขบูชา

การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานประเพณีที่ดีงาม ลดการเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในวันวิสาขบูชา

 


เมื่อคืนวันที่ ( 22 พฤษภาคม 2567 )วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

 

พระครูนพกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเลียบสงขลา ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา จัดโครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลาโดยนำต้นไม้ 7 ชนิด ประกอบด้วย ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นยางนา ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นตะเคียนทอง ต้นหลุมพอและต้นมะฮอกกานี ประมาณ 600 ต้น มาแจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเวียนเทียนที่วัดเลียบสงขลา ในค่ำคืนวันนี้ เป็นการ
เวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานประเพณีที่ดีงาม ลดการเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในวันวิสาขบูชา

 

“การปลูกต้นไม้ ในทางพุทธเรียกว่า สร้างถิ่นรมณีย์ พื้นที่สีเขียวที่ให้ความร่มรื่นที่มีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และระลึกถึงคุณของต้นไม้ไปพร้อมกัน หลังเวียนเทียนสามารถนำต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน วัด หรือสวนสาธารณะใกล้บ้าน เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากทุกคนมาร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้จะเป็นการทำบุญวิถีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤต

 

การรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะและมลพิษจากควันธูปเทียนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพระสงฆ์และผู้เวียนเทียนเอง ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดหรือสถานธรรมสาขาของวัดอีกด้วย
เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างค่านิยมทำบุญวิถีใหม่ลดการจุดธูปและเทียนภายในศาสนาสถาน มุ่งเป้าขยายผลความร่วมมือเพื่อให้วัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ทุกวันสำคัญทางศาสนา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed