วัน: 20 พฤศจิกายน 2023

เลขาฯ ศอ.บต. เข้าพบผู้นำศาสนา จชต. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฯ พร้อมหารือประสานงานการพัฒนา สอดรับบริบทวิถีชีวิต-กิจกรรมทางศาสนา

เลขาฯ ศอ.บต. เข้าพบผ...

นราธิวาส-เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมคณะร่วมพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและชาวมาเลเซียร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี

นราธิวาส-เลขาธิการ ก...

You may have missed