ชาวสวนยางสงขลา เฮ ราคายาง 64 บาท ขอพรรคประชาธิปัตย์ทำต่อเนื่องนโยบายประกันรายได้ นิพนธ์ ยัน จะดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม และ มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ชาวสวนยางสงขลา เฮ ราคายาง 64 บาท ขอพรรคประชาธิปัตย์ทำต่อเนื่องนโยบายประกันรายได้ นิพนธ์ ยัน จะดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม และ มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ชาวสวนยางสงขลา เฮ ราคายาง 64 บาท ขอพรรคป…

Read More