ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเปิดเผยปลาโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา น่าเป็นแหล่งวิกฤตที่สุด เปรียบเทียบกับที่อื่นมีเหลือจำนวนน้อยมาก

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเปิดเผยปลาโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา น่าเป็นแหล่งวิกฤตที่สุด เปรียบเทียบกับที่อื่นมีเหลือจำนวนน้อยมาก

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และ…

Read More