นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ เชิญทุกฝ่ายแก้ปัญหาปัญหาที่ดิน “โคกไร่”กว่า 4,600 ไร่ ทำอย่างไรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังมีข้อพิพาทยืดเยื้อมายาวนานร่วม 50 ปี

นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ เชิญทุกฝ่ายแก้ปัญหาปัญหาที่ดิน “โคกไร่”กว่า 4,600 ไร่ ทำอย่างไรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังมีข้อพิพาทยืดเยื้อมายาวนานร่วม 50 ปี

นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ เชิญทุกฝ่ายแก้ปัญหาปั…

Read More
นิพนธ์ กำชับ แกนนำ สมาชิก ปชป.ต้องหนักแน่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ชี้ “ท่ามกลางวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ”

นิพนธ์ กำชับ แกนนำ สมาชิก ปชป.ต้องหนักแน่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ชี้ “ท่ามกลางวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ”

นิพนธ์ กำชับ แกนนำ สมาชิก ปชป.ต้องหนักแน…

Read More
พ.ต.อ.ทวีฯเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีสวดพระอภิธรรม พระครู ประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดรัตนานุภาพ และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตโต อดีต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ

พ.ต.อ.ทวีฯเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีสวดพระอภิธรรม พระครู ประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดรัตนานุภาพ และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตโต อดีต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ

พ.ต.อ.ทวีฯเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีสวดพระ…

Read More
“นิพนธ์” ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ประกาศจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เชื่อการสัมมนาตอบโจทย์คนทำงานลดอุบัติเหตุ มุ่งแก้ปมร่วมกัน พร้อม เชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาฯ

“นิพนธ์” ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ประกาศจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เชื่อการสัมมนาตอบโจทย์คนทำงานลดอุบัติเหตุ มุ่งแก้ปมร่วมกัน พร้อม เชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาฯ

“นิพนธ์” ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ป…

Read More
สองขุนพล “แดนสะตอ”เผย ปัญหาของ ปชป.สงบแล้ว หลัง”ชวน”ให้สติลูกพรรค การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของ “จุรินทร์” หัวหน้าพรรคและ กรรมการบริหารชุดนี้ ซึ่งมีอาวะอีก 8 เดือน

สองขุนพล “แดนสะตอ”เผย ปัญหาของ ปชป.สงบแล้ว หลัง”ชวน”ให้สติลูกพรรค การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของ “จุรินทร์” หัวหน้าพรรคและ กรรมการบริหารชุดนี้ ซึ่งมีอาวะอีก 8 เดือน

สองขุนพล “แดนสะตอ”เผย ปัญหาของ ปชป.สงบแล…

Read More