“นิพนธ์” ตรวจพื้นที่”ปัตตานี” เยี่ยมให้กำลังใจจนท. ย้ำต้องไม่ประมาททั้งภัยอุบัติเหตุ-โควิด19 พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดขับขี่เร็ว-มึนเมา เพื่อสร้างความสุขให้คนไทยตลอดเทศกาลปีใหม่ 65

“นิพนธ์” ตรวจพื้นที่”ปัตตานี” เยี่ยมให้กำลังใจจนท. ย้ำต้องไม่ประมาททั้งภัยอุบัติเหตุ-โควิด19 พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดขับขี่เร็ว-มึนเมา เพื่อสร้างความสุขให้คนไทยตลอดเทศกาลปีใหม่ 65

“นิพนธ์” ตรวจพื้นที่”ป…

Read More
“นิพนธ์” ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ด่านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำ ง่วง เมา ไม่ขับ ขอทุกภาคส่วนปฏิบัติงานเข้มข้น ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

“นิพนธ์” ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ด่านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำ ง่วง เมา ไม่ขับ ขอทุกภาคส่วนปฏิบัติงานเข้มข้น ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

“นิพนธ์” ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ …

Read More
“คณะทำงานฟรุ้ทบอร์ด”ประเมินนโยบายซีโร่โควิด(Zero Covid-19)กระทบส่งออกผลไม้ไทยไปจีนถึงขั้นวิกฤติ เสนอยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ

“คณะทำงานฟรุ้ทบอร์ด”ประเมินนโยบายซีโร่โควิด(Zero Covid-19)กระทบส่งออกผลไม้ไทยไปจีนถึงขั้นวิกฤติ เสนอยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ

“อลงกรณ์”วาง“ 3 กลยุทธ์ 7 มาตรการ”รับมือ…

Read More
นิพนธ์ มอบแนวทางพัฒนาภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก-สร้างงาน-สร้างรายได้ ช่วยภาคใต้ฟื้นทั้งเกษตรและท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ประชาชนฝากการบ้านลดความเหลื่อมล้ำทำให้เป็นจริง

นิพนธ์ มอบแนวทางพัฒนาภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก-สร้างงาน-สร้างรายได้ ช่วยภาคใต้ฟื้นทั้งเกษตรและท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ประชาชนฝากการบ้านลดความเหลื่อมล้ำทำให้เป็นจริง

นิพนธ์ มอบแนวทางพัฒนาภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน…

Read More