นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมืองท่องเที่ยว – บริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัย/ภัยแล้งพร้อมเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ได้รับผลกระทบ – ลดสถิติการสูญเสียบนท้องถนน แก่ผู้บริหารก.มหาดไทย เตรียมพร้อม ก่อนเริ่มปีงบ 65

นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมืองท่องเที่ยว – บริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัย/ภัยแล้งพร้อมเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ได้รับผลกระทบ – ลดสถิติการสูญเสียบนท้องถนน แก่ผู้บริหารก.มหาดไทย เตรียมพร้อม ก่อนเริ่มปีงบ 65

นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมื…

Read More
เกษตรปัตตานีมุ่งยกระดับเเปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สู่การทำเกษตรปลอดภัยในยุคโควิด-19

เกษตรปัตตานีมุ่งยกระดับเเปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เเละเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สู่การทำเกษตรปลอดภัยในยุคโควิด-19

เกษตรปัตตานีมุ่งยกระดับเเปลงใหญ่ด้วยเกษต…

Read More
‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ รีแบรนด์ดิ้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ ไม่เหมือนเดิม เติมความหลากหลาย ตอบโจทย์ยุค Next Normal ภายใต้แนวคิด ‘Make it Better คิดจะทำ ต้องทำให้ดีสุดๆ’

‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ รีแบรนด์ดิ้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ ไม่เหมือนเดิม เติมความหลากหลาย ตอบโจทย์ยุค Next Normal ภายใต้แนวคิด ‘Make it Better คิดจะทำ ต้องทำให้ดีสุดๆ’

‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ รีแบรนด์ดิ้ง พร้อมปรั…

Read More
มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดเคสเป็นทางการเด็กกำพร้า11คนผู้นำจังหวัดและในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดเคสเป็นทางการเด็กกำพร้า11คนผู้นำจังหวัดและในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า …

Read More
นิพนธ์ ห่วงประชาชน 3 จชต.เดือดร้อน ลุยติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลาง-เขื่อนปัตตานี เร่งเตรียมการภาคใต้เข้าฤดูมรสุม

นิพนธ์ ห่วงประชาชน 3 จชต.เดือดร้อน ลุยติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลาง-เขื่อนปัตตานี เร่งเตรียมการภาคใต้เข้าฤดูมรสุม

นิพนธ์ ห่วงประชาชน 3 จชต.เดือดร้อน ลุยติ…

Read More