“Shell ” เป็นมากกว่า “สถานีบริการปั๊มน้ำมัน” เพราะเป็นจุดพักรถ พักคน และมอบความรู้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ครบวงจร เพรียบพร้อมด้วย “อารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” (ชมคลิป)

“Shell ” เป็นมากกว่า “สถานีบริการปั๊มน้ำมัน” เพราะเป็นจุดพักรถ พักคน และมอบความรู้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ครบวงจร เพรียบพร้อมด้วย “อารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” (ชมคลิป)

“Shell ” เป็นมากกว่า “…

Read More
สีสัน..กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ยังคงลำเลียงความช่วยเหลือ ส่งตรงทุกพื้นที่รับผลกระทบ เป็นกำลังใจให้กันในทุกโอกาส

สีสัน..กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ยังคงลำเลียงความช่วยเหลือ ส่งตรงทุกพื้นที่รับผลกระทบ เป็นกำลังใจให้กันในทุกโอกาส

สีสัน..กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ยังคงลำเลี…

Read More
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ พร้อมมอบนโยบาย และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด

ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ พร้อมมอบนโยบาย และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด

ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจ…

Read More