สงขลา-อาชีวภาคใต้ 3 “ตีปีกรับ” ผลิตบุคลากรรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะนะ อุตสาหกรรม 9 ประเภท เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าจากทรัพยากรในท้องถิ่น

สงขลา-อาชีวภาคใต้ 3 “ตีปีกรับ” ผลิตบุคลากรรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะนะ อุตสาหกรรม 9 ประเภท เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าจากทรัพยากรในท้องถิ่น

สงขลา-อาชีวภาคใต้ 3 “ตีปีกรับ” ผลิตบุคลา…

Read More
ฉะเชิงเทรา-นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที่ 5 )

ฉะเชิงเทรา-นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที่ 5 )

ฉะเชิงเทรา-นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุก…

Read More
ฉะเชิงเทรา-แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ และศักดิ์สิทธิ์ 12 วัน 12 คืน

ฉะเชิงเทรา-แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ และศักดิ์สิทธิ์ 12 วัน 12 คืน

ฉะเชิงเทรา-แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสก…

Read More