ผู้ว่าสงขลาเผย พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง”กับ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ ผลักดันโดย ศอ.บต ตามนโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ผู้ว่าสงขลาเผย พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง”กับ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ ผลักดันโดย ศอ.บต ตามนโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ผู้ว่าสงขลาเผย พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้…

Read More
พรรค ปชป.เบรก “เดชอิศม์ ขาวทอง” ไม่ให้ลงนายก อบจ. เฟ้น นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน แก้ปัญหา”น้ำ”ทั้งระบบ เพื่อการเกษตร ฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว

พรรค ปชป.เบรก “เดชอิศม์ ขาวทอง” ไม่ให้ลงนายก อบจ. เฟ้น นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน แก้ปัญหา”น้ำ”ทั้งระบบ เพื่อการเกษตร ฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว

พรรค ปชป.เบรก “เดชอิศม์ ขาวทอง” ไม่ให้ลง…

Read More